Aflex Kentucky 606-237
Africa Pennsylvania 717-328
Afton Iowa 641-346
Afton New York 607-208
Afton Oklahoma 918-257
Afton Texas 806-689
Afton Virginia 540-456
Afton Wyoming 307-884